พ.ร.บ. ย่อมาจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจะต้องทำและมีไว้เป็นหลักประกันให้กับคนในรถทุกคัน หากพ.ร.บ.หมดแล้วแต่ยังนำมาขับบนท้องถนนและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจ มีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาท

หลายคนอาจไม่รู้ว่าการมี พ.ร.บ. จะคุ้มครองอะไรบ้างและจ่ายค่าสินไหมทดแทนเท่าไหร่ วันนี้เราเลยเขียนมาบอกกัน

 • กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท/คน
 • กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จ่าย 300.000 บาท/คน
 • กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาล รับเงินชดเชยรายวัน 200 บาท รวมไม่เกิน 20 วัน สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท
 • กรณีสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุได้แก่
  • นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป จ่าย 200,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน จ่าย 250,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน จ่าย 300,000 บาท

แต่ พ.ร.บ.  นั้นจะไม่คุ้มครองซ่อมรถและค่าซ่อมแซมอื่นๆที่เกิดขึ้น ตรงส่วนนี้จะเป็นการคุ้มครองของประกันรถมอเตอร์ไซค์ 

Act

 ต่อภาษี พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 1. คู่มือจดทะเบียนรถ คือเอกสารที่ระบุ เลขทะเบียนอะไร, ประเภทรถอะไร หรือใครเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ถ้าไม่มีเล่มจริง สามารถใช้สำเราทะเบียนรถได้
 2. สำเนาและบัตรประชาชนตำจริงเจ้าของรถ เป็นเอกสารสำคัญที่ขาดไม่ได้หากต้องติเต่อเกี่ยวกับงานราชการ
 3. หลักฐานการผ่านการตรวจสภาพรถ หากจักรยานยนต์มีอายุเกิน 5 ปี(รถยนต์เกิน 7 ปี)

ขั้นตอนการต่อ พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์

 1. นำเอกสารที่กล่าวไว้ข้างต้นยื่นเพื่อทำการต่อภาษีที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือ ตัวแทน และ ผ่านบริษัทประกัน
 2. ชำระค่าภาษี
 3. รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ (ป้ายวงกลม)

สามารถต่อ พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์ ได้ที่ไหนบ้าง

 1. สำนักงานกรมการขนส่งทางบกทุกแห่งทั่วประเทศ
 2. ต่อผ่านระบบออนไลน์ ที่ เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก eservice (เฉพาะรถที่ไม่ต้องตรวจสภาพ(เฉพาะรถที่ไม่ต้องตรวจสภาพ)
 3. ต่อ พรบ. ผ่านบริษัทประกัน
 4. ต่อ พรบ. ผ่านโบรกเกอร์ประกันภัย/ตัวแทน

Act

หาก พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ขาดต่อไม่เกิน 1 ปี

หากขาดต่อ พ.ร.บ. ไม่เกิน 1 เดือนจะไม่เสียค่าปรับเพิ่มเติม แต่หากขาดต่อเกินจากนั้นแต่ไม่ถึง 1 ปี คุณจะถูกปรับภาษี เพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ขาดต่อโดยคิดค่าปรับเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 1 บาทต่อเดือน ซึ่งตรงนี้ยังสามารถต่อพ.ร.บ.ออนไลน์ได้

หาก พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ขาดต่อเกิน 3 ปี

หากไม่ได้ต่อเกิน 3 ปีทะเบียนยเราจะถูกระงับ เราจะต้องขอทะเบียนใหม่เท่านั้น ซึ่งตรงนี้เราสามารถต่อพ.ร.บ.ออนไลน์ได้ต้องเข้าไปดำเนินการที่กรมขนส่ง ซึ่งมีค่าใช่จ่ายอย่างน้อย 525 บาทแบ่งเป็น

 • ค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
 • ค่าสมุดจดทะเบียนรถ 100 บาท
 • ค่าแผ่นป้ายทะเบียน 100 บาท
 •  ค่าธรรมเนียมตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ 10 บาท (รถยนต์ 50 บาท)

ซึ่งถ้าหากไม่ต่อเกิน 3 ปีเจ้าของไม่สามารถโอนหรือซื้อขายรถคันนี้ได้ต้องไปเรื่องไปขอทะเบียนใหม่ก่อนถึงจะทำได้